Bị sa thải vì hoàn thành 200% công việc

– Tôi luôn hoàn thành 200% mục tiêu công việc. Nhưng có vẻ khách hàng không thích điều đó nên đã gửi khiếu nại lên công ty. – ứng viên buồn bã kể.

– Sao lạ thế? – người phỏng vấn kinh ngạc – Trước đây anh làm công việc gì?

Ứng viên đáp:

– Tôi làm tài xế taxi.

-!?!

Nguồn VNE